< април 2019 >
не по вт ср че пе съ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

 За бърза връзка с нас:
Skype: kadekalve

Линия

2014-10-03 13:04 от Ivan Vulev Посетена 2294 пъти

но със слабо и постоянно течение. За такива води и  една добра линия в зависимост от активността на рибите е особено подходяща издължена плувка с тънко тяло, която отчетливо позволява да следим и регистрираме и най-лекото пипане на стръвта. В зависимост от начина на поднасяне на стръвта и това къде ловим – над дъното или суркайки се по него, ще ви представим два монтажа на утежняване с една и съща плувка. При първия основното утежнение е групирано на 25 см от куката, като поводът е къс и с дължина от само 15 см. Накрая му на мястото на връзка имаме малка съчма. Този монтаж е подходящ, когато рибите са активни и кълват смело, а стръвта се поднася или малко над дъното – като се сурка само част от  повода, или пък тя е на сантиметър-два над дъното.

 

При второто утежнение основното утежнение е по-малко и изнесено по-нагоре. Пак е от група съчми, но под тях на разстояние от 3 см имаме една съчма, а след нея още една на 10-15 см и още една на нови 15-18 см, колкото е дължината и на самия повод. Целта на тези съчми е да се направи пропадането, както и движението на стръвта под водата по-естествено и плавно, като самата линия става по-гъвкава и предпазливите риби, за които е предназначен този монтаж, не усещат съпротивлението на линията. В зависимост от дълбочината плувката може да е от 0,5-3 г. Основното влакно зависи от това дали ловите с макара или гол телескоп, или щека и варира от 0,14 мм до 0,10 мм. Може да ловите както с цяла линия, така и с повод. Последният може да е от 0,08-0,10 мм. Размерът на куката пък зависи от конкретните условия на риболов, вид и обем на стръвта, големина на рибите, начин на взимане и т.н. - като цяло отличен вариант за монтаж при всякакви условия на бавно течащи води. Остава само да прецените или промените начина на утежнение в зависимост от конкретните условия.

Обратно